Η πολυετής εμπειρία των καθηγητών του Ανατολικού Φροντιστηρίου αποτυπώνεται στα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα βιβλία που εκδίδει το Ανατολικό Φροντιστήριο και τα οποία παρέχει δωρεάν στους μαθητές του. Βιβλία και βοηθήματα, όλων των τάξεων και μαθημάτων, που είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Γραμμένα από μάχιμους εκπαιδευτικούς βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης, διευρύνουν την αντίληψη και την κριτική σκέψη των μαθητών. Σύντομα, οι εκδόσεις του Ανατολικού Φροντιστηρίου θα είναι διαθέσιμες για τους μαθητές και τους υποψήφιους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, μέσω της ιστοσελίδας του.