Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια των Πανελληνίων εδώ