Βάσεις Εισαγωγής 90%

ΕίδοςΈτος
ΓΕΛ-Ημερήσια2019
ΓΕΛ-Εσπερινά2019
ΕΠΑΛ-Ημερήσια2019
ΕΠΑΛ-Εσπερινά2019
Αλλογενών (Ε.Ε.)2019
Αλλογενών (Εκτός Ε.Ε.)2019
ΓΕΛ-Ημερήσια Παλαιό2020
ΓΕΛ-Ημερήσια Νέο2020
ΓΕΛ-Εσπερινά Παλαιό2020
ΓΕΛ-Εσπερινά Νέο2020
ΕΠΑΛ-Ημερήσια2020
ΕΠΑΛ-Εσπερινά2020
ΓΕΛ-Ημερήσια2021
ΓΕΛ-Εσπερινά2021
ΕΠΑΛ-Ημερήσια2021
ΕΠΑΛ-Εσπερινά2021
ΓΕΛ-Ημερήσια2022
ΓΕΛ-Εσπερινά2022
ΕΠΑΛ-Ημερήσια2022
ΕΠΑΛ-Εσπερινά2022

Βάσεις Εισαγωγής 10%

ΕίδοςΈτος
ΓΕΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20172019
ΓΕΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20182019
ΕΠΑΛ-Ημερήσια2019
ΓΕΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20182020
ΓΕΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20192020
ΕΠΑΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20182020
ΕΠΑΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20192020
ΓΕΛ-Ημερήσια Αποφοίτων 20192021
ΕΠΑΛ Αποφοίτων 2019-Ημερήσια2021
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2021
ΓΕΛ ΝΕΟ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2021
ΕΠΑΛ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2021
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2022
ΕΠΑΛ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2022
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2022
ΓΕΛ ΝΕΟ Αποφοίτων 2020-Ημερήσια2022
ΕΠΑΛ Αποφοίτων 2021-Ημερήσια2022